-->-->

IKC Prins Johan Friso - Voor kinderen van 0 tot 13 jaar

IKC Prins Johan Friso biedt kinderen een veilige plek om de wereld te ontdekken. Opvang en onderwijs zijn bij ons op elkaar afgestemd. Met alle kinderen, ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers vormen we samen één Kindcentrum. Door gebruik te maken van elkaars kennis en vaardigheden bieden we kinderen de kans hun talenten optimaal te ontdekken en te ontwikkelen. 

Integraal Kind Centrum

Binnen IKC Prins Johan Friso werken kinderdagverblijf, peuteropvang, basisschool en buitenschoolse opvang nauw samen. We stemmen als één team onderwijs, opvang en ontwikkeling op elkaar af. Zo creëren we een leeromgeving waarin kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. 

Daarom Prins Johan Friso

Ons IKC stimuleert ieder kind zijn of haar eigen talenten te ontwikkelen. Het niveau en tempo van ieder kind is voor ons leidend: we zetten ons in om ieder kind passende ondersteuning en uitdaging te bieden. Op IKC Prins Johan Friso vinden we het belangrijk dat kinderen, ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers elkaar kennen. Zo weten kinderen zich veilig en vertrouwd.

Actueel: Teo de Groot nieuwe bestuur CBO Noardwest Fryslân

De Raad van Toezicht heeft Teo de Groot benoemd als nieuwe bestuurder. Hiermee wordt Teo de opvolger van Willem Reitsma en Pyt Sybesma, beide bestuurders gaan met een welverdiend pensioen. Teo de Groot start op 1 augustus a.s. in zijn nieuwe functie.

Talenten ontwikkelen

De leerlingen van groep 3 tot en met 8 volgen vanaf oktober eenmaal per week een workshop. Die workshops zijn hoogwaardige lessen gegeven door mensen vanuit hun eigen passie. De leerlingen zien het talent van degene die de workshops verzorgt en durven daardoor ook zelf hun talent te laten zien. Kinderen zetten zo hun eigen unieke talenten in binnen ons Kindcentrum.

Onderdeel van CBO-NWF

Ons IKC is onderdeel van CBO Noardwest Fryslân. Samen met 16 andere christelijke basisscholen in de regio vormen we een stabiele vereniging. We profiteren van elkaars kennis en kunde en werken samen daar waar dat voordelen biedt. Deze samenwerking resulteert bijvoorbeeld in plusklassen voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben en een filiaal van de Openbare Bibliotheek op iedere school. 

Deel van Kinderopvang Noardwest Fryslân

Vanaf 1 januari 2020 wordt de peuteropvang en vanaf 1 februari 2020 de BSO aangeboden door Stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân. U kunt zich aanmelden voor de Peuteropvang of de BSO via het aanmeldformulier op deze website. Meer informatie kan Johan Blank, de directeur van ikc Prins Johan Friso, u geven.

Stichting kinderopvang Noardwest Fryslân
Academiestraat 30
8801LJ  Franeker

Dit zijn wij!

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze vereniging.

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.